Oorzaken en gevolgen

Wij, Azad Kardoi (1986) Saghez, Koerdistan en Maria E. Luten (1966) Naarden, Nederland, besloten het boek Bestemming Koerdistan te schrijven om meer bekendheid te geven aan het lijden en strijden van het Koerdische volk. In begrijpelijke taal willen we aan eenieder duidelijk maken wat de oorzaken en de gevolgen van de verdeling van Koerdistan in 1923 door Europese grootmachten teweeggebracht hebben voor dit volk.

Doelen

Een van onze voornaamste doelen is om het stilzwijgen van de internationale wereld te doorbreken. Ook willen wij de lezers bewustmaken van de situatie waarin de Koerden zich sinds bijna een eeuw bevinden. Uiteraard zijn wij altijd bereid om een boekpresentatie of lezing te houden. Neem gerust contact op met ons!

Opbrengsten

De opbrengsten van Bestemming Koerdistan komen geheel ten goede aan Koerdische projecten ten behoeve van: oorlogsslachtoffers, educatie en vrouwen.